Chcete-li nahlédnout do života svých předků a poznat tím i sami sebe, vyberte si a zavolejte!

 Co je třeba ?
- kopie rodných - křestních, oddacích a úmrtních listů
-
 rodopisná data žijících členů rodiny

 

Jaký rodokmenový graf si vybrat ?

- rodokmen přímé linie
tvoří manželské dvojice a jejich děti, nejčastější forma rodopisného bádání a základ pro další rozšířené bádání, tvoří až 200 záznamů a 8 - 10 generací, dle rodového příjmení

- rodokmen
tvoří manželské dvojice a jejich dětí a další pokračující větve rodu nesoucí příjmení

 - rozrod
tvoří manželské dvojice a jejich dětí, další pokračující větve rodu nesoucí příjmení a další pokrevní větve od provdaných dcer

 - vývod
tvoří jen manželské páry bez dětí a to v počtu 8,16,32,64 předků od vybrané osoby

 

Co získáte ?

- originální dárek pro Vašeho člena rodiny
- kniha s faktickými údaji o Vašem rodu
- informace o životě předků (povolání, působiště, velikost rodiny)
- přesné opisy matričních zápisů
- překlady originálních textů psaných latinským a německým jazykem
-
 fotokopie vybraných matričních zápisů
-
 ozdobný rodokmenový graf
-
 význam příjmení
-
 stručný místopis obcí