Průměrná cena jednoho zpracování rodokmenu přímé linie nebo vývodu z 16 předků je 13-16 tisíc Kč.

Cena zahrnuje odbornou práci v archivu 350,- Kč za hodinu, cestovné, platbu správního poplatku na matrice, CD, jednu vazbu rodopisné práce.